Administrasie Klerk/ Administration Clerk
 • Bloemfontein, Free State
 • OVK
Job Description
Provinsie : Vrystaat Stad/Dorp : Bloemfontein Kontrak : Permanente Sektor : Logistiek/ Logistics Sluitingsdatum : Dinsdag, 03 Januarie 2023

Kern doel van die pos:


Effektiewe hantering van alle administratiewe take met betrekking tot die Logistieke afdeling.


Minimum Vereistes:

 • Graad 12 met rekeningkunde;
 • 1 jaar administratiewe ondervinding verkieslik in ‘n rekeningkundige omgewing:
 • Geldige bestuurderslisensie.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office met spesifieke klem op Excel);
 • Goeie interpersoonlike en konflik hanterings- vaardighede;
 • Syfervaardigheid, noukeurigheid en akkuraatheid essensieël;
 • Moet onafhanklik en onder druk kan funksioneer;
 • Goeie organisasie en prioritiserings- vermoë.

Verantwoordelikhede:

 • Verwerking en verhaling van vraggeld;
 • Rekonsiliasie van debiteure/krediteure/grootboek/inkomstestaat;
 • Algemene instandhouding van logistieke beleid.


Main purpose of the position:

The effective handling of all administrative tasks with regards to the Logistic division.

Minimum Requirements:

 • Grade 12 with accounting;
 • 1 year’s experience in an administrative position preferably in an accounting environment;
 • Valid drivers license.

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office with a strong emphasis on Excel);
 • Good interpersonal and conflict handling skills;
 • Good numerical ability as well as the ability to work meticulously and pay attention to detail;
 • Must be able to function independently and cope under pressure;
 • Good organisation and prioritising abilities.

Responsibilities:

 • Processing and recovery of freight money;
 • Reconciliation of debtors, creditors, ledger and income statement;
 • General maintenance of logistic policies.

Get New Jobs Notification!

Subscribe & get all related jobs notification.